Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Archiv

archivní příspěvky a dokumenty z minulých let

Změna názvu sdružení (22.4.2015)

Naše sdružení změnilo název. Na schůzi sdružení 21. 4. 2015 členové schválili změnu názvu naší organizace na SPOLEK STEZKA ČEŠOV - VYSOKÉ VESELÍ. Zároveň schválili změnu stanov. Název i stanovy jsou nyní v souladu s novým občanským zákoníkem.

Putování po stezce Češov - Vysoké Veselí (16. 8. 2014)

Fotky z putování zde

Zveme Vás na tradiční putování po stezce, které se letos uskuteční v sobotu 16. srpna.

Start: na kterémkoli kontrolním stanovišti putování (od 9:00 do 15:00)

Kontrolní stanoviště: Češov (náves), Kozojedy (kostel), Sběř – rybník, Velešice (kostel), Velešice (u Hykyšů), Kákovice (vyhlídka), Vysoké Veselí (kostel), Hradíšťko (kostel), Volanice (hřiště), Slatiny (kostel)

Cíl: ve Velešicích (do 15:15), Češově (do 15:15), na Kákovicích (do 15:15), v Kozojedech (do 16:00) - pamětní list získá každý, kdo v kterémkoli z cílových stanovišť předloží startovní lístek se třemi razítky

Trasy putování: 5-35 km

Kudy: většinou po trase naučné stezky,podrobné informace o trasách na všech kontrolních stanovištích

Jak: pro putování doporučujeme použít kolo, ale povoleny jsou i všemožné další způsoby putování: pěšky, na koni, na koloběžce, na chůdách, na koni nebo na oslu… děti a domácí mazlíčky vezměte s sebou!

Co Vás čeká: les plný zvířátek (hra s tajenkou nejen pro děti), výstava Betlémů, pozorování přírody, hledání pokladu a další hry, prohlídky kostelů, zvonic, varhan, MINIKONCERT (tentokrát v Kozojedech), SETKÁNÍ S VARHANÍKEM, razítka, prohlídka pálenice …

Startovné: dospělí 20,- Kč, děti zdarma

CO / KDE / KDY (aneb podrobný itinerář)

 • Les plný zvířátek Najdete všechna zvířata a vyluštíte naši tajenku? Pak Vás odměna nemine! Po celou dobu putování (9-15:15) mezi Velešicemi a Kákovicemi. Začít hledat můžete ve Velešicích i na Kákovicích - záleží jen na Vás:-)
 • Na Kákovicích bude taky hasičské auto a hasiči - prohlédněte si hasičskou techniku v klidu a pořádně zblízka! (zhruba od 11 do 14)
 • Výstava papírových betlémů a malé muzeum zemědělského nářadí a domácího náčiní - U Hykyšů Prohlédněte si jedinečnou sbírku papírových Betlémů pana Hykyše a běžné zemědělské a domácí nástroje z dob našich babiček a prababiček. Velešice, po celou dobu putování (9-15:15)
 • Koncert v Kozojedech - Vychutnejte si akustiku dřevěného kostela sv. Václava v Kozojedech a zaposlouchejte se do tonů houslí, violy a zpěvu. Vstup ve sportovním oblečení povolen. Trvání koncertu cca 30 minut, zdržet se můžete, jak dlouho budete chtít. Tentokrát zazní stejný koncert dvakrát - začátek v 10:30 a v 15:30.
 • Setkání s varhaníkem - již tradiční a velmi oblíbená prohlídka varhan se zasvěceným výkladem zkušeného varhaníka V. Turka (ve Velešicích, Vysokém Veselí a Slatinách a Hradíšťku), časy setkání s varhaníkem: 9.30 na Hradištku, 10.30 h. Velešice, 11.30 Vysoké Veselí, 13.00 Slatiny, v Kozojedech jsou varhany ve velmi špatném stavu, výklad podle zájmu po odpoledním koncertu (kolem 16:00).
 • Hry pro děti s hledáním pokladu Kdo chce najít poklad, nechť se zastaví na hřišti ve Volanicích. Úspěšné hledače čeká odměna! Po celou dobu putování (9-15:15)
 • Pozorování přírody u Sběřského rybníka A taky si tu můžete zachytat ryby. Sice jenom papírové, ale zato všichni úspěšní rybáři dostanou sladkou odměnu. Po celou dobu putování (9 - 15:15)
 • Prohlídka pěstitelské pálenice a ovocného lihovaru v Češově Exkurze se zasvěceným výkladem zkušených palírníků budou probíhat od 13.00 do 15.15.
 • Hry na Kákovicích Zábava pro děti i dospělé. Zkuste chůzi na chůdách, hod na cíl a další klasické hry! Odměny pro všechny hravé! Po celou dobu putování (9 - 15:15)
 • Samoobslužný kontrolní bod v Češovských valech Zastavte se také v této zajímavé archeologické lokalitě… samoobslužný kontrolní bod tu bude čekat po celou dobu putování (9 - 15:15)
 • Prohlídky všech kostelů a většiny zvonic na trase Prohlédněte si kostely v Kozojedech, ve Velešicích, ve Vysokém Veselí, na Hradíšťku a ve Slatinách. Můžete se podívat na kúr, zkusit šlapat měch varhan… Všechny kostely budou otevřeny po celou dobu putování (od 9 do 15:15, v Kozojedech až do 16:00)
 • Výstava historických fotografií Na chodbě sběřské hospody si prohlédněte malou výstavu historických fotografií. Najdete svého souseda? Po celou dobu putování (9 - 15:15), i jindy

Podrobnosti o trasách

Trasu si volí každý podle svého. Záleží jen na Vaši chuti, kondici, putovním prostředku.

Pokud toho chcete stihnout co nejvíce, začněte na tom kontrolním stanovišti, kam to máte nejblíže. Pořadatelé Vám poradí, kudy se vydat dál.

Putujícím s dětmi doporučujeme začít ve Vysokém Veselí nebo ve Velešicích. Mezi těmito stanovišti najdete spoustu atrakcí pro děti a hlavně trasa vede po polních a lesních cestách - v obcích po chodnících a místních komunikacích. A je opravdu krátká (cca 5 km).

Letošní novinka: trasa pro pěší se psy, i tato trasa vede vesměs o polních a lesních cestách - v obcích po chodnících a místních komunikacích. Kontrolní body na trase: Vysoké Veselí, Kákovice (vyhlídka), Velešice (Hykyšovi), Velešice (kostel), Sběř (rybník)

Občerstvení: na trase je běžně otevřeno několik občerstvovacích zařízení, například potraviny na náměstí ve Vysokém Veselí (běžná otevírací doba), hostinec u rybníka ve Vysokém Veselí (tady i vaří a taky tady mají zmrzlinu), hospoda ve Sběři, hospoda v Žereticích, hospoda ve Slatinách, ve Volanicích je malé občerstvení přímo u dětského hřiště

Třešně v Češově (březen 2014)

V neděli 2 3. 3. 2014 jsme společně vysázeli 23 třešní v Češově. Přišli místní (členové i nečlenové našeho sdružení) a přijeli členové sdružení z okolních obcí. Počasí sázení příliš nepřálo, ale bylo nás dost, tak se dílo podařilo. Děkujeme zejména J. Vrabcovi za zapůjčení traktoru a všem ostatním za všechno kopání, sázení, zalévání… A také Volanické zemědělské, a.s., která výsadbu třešní finančně podpořila.

V průběhu dalších měsíců se o zalévání starali zejména: Vendula Hynková, Vladimír Voborník, Josef Vrabec, Václav Mydlář. Díky!

Svatováclavské zvonění v Češově, 28. 9. 2013

Fotky z akce najdete zde

Narozeniny češovské kapličky přišlo oslavit zhruba 100 lidí. Přišli staří, starší, mladší i nejmladší. Před samotným zvoněním nám Vendula Hynková a Tomáš Kulhánek přečetli něco z historie zdejší zvoničky a také něco o soše sv. Václava. Pan Jiří Malecký, zvoník z Mělníka s třináctiletou praxí, o zvonění povyprávěl, na zvon zazvonil a asistoval při zvonění ostatním zvoníkům začátečníkům.

Z jeho vyprávění nás zaujalo:

 • na malý zvon je těžší zvonit než na velký,
 • umíráček byl rozdělený na 3 části - poznalo se, jestli zemřel muž nebo žena, kolik mu nebo jí bylo let…
 • nezáleží na hmotnosti zvoníka a zvonu, ale na zvoníkových schopnostech - prý může zvonit i čtyřicetikilový člověk na několikatunový zvon

Děkujeme panu zvoníkovi Jiřímu Maleckému, že za námi vážil dlouhou cestu, a taky že nám zvon trochu srovnal, aby lépe zvonil, a hlavně že nám předvedl, jak se zvoní. Naše díky patří také Vladimíru Vobořilovi, který zvoničku na slavnost nachystal (uklidil, natřel dveře, přivázal ke zvonu nový provaz…), Heleně Malé, která uvázala krásný věnec k soše sv. Václava, Vendule Hynkové, která bádala v archivu, abychom se o zvoničce dozvěděli něco z kronik, a Jaroslavě Kořínkové, která shromáždila informace o svatém Václavu.

Z historie zvoničky

Naše zvonička byla vystavěna v roce 1863. Je na ní nápis:// Zvonička tato je vystavěna ke cti a chvále boží nákladem počestné obce češovské za V.Studenýho, starosty, Jana Rejfa, Jana Veselýho, radních, Vojtěcha Rýgla, početvedoucího v roce 1863.// A proč se ke stavbě odhodlali? Za starých dob nebyly ve vesnicích žádné kaple, ani zvonice. Až na popud císaře Josefa II. bylo vydáno nařízení o povinnosti zřízení zvonice v každé obci. Byla v tom patrná snaha o zajištění bezpečnosti na vesnicích při požárech jiném hrozícím nebezpečí. Zvoničky bývaly obvykle postaveny uprostřed návsi.

Zvonilo se minimálně 3x denně – ráno , v poledne a večer – a pak také při úmrtí občana a jeho pohřbu, přede žněmi v neděli v poledne a k večerním májovým pobožnostem. Krátkým zvoněním svolávali občané ke schůzce prosebného procesí ke kapličkám a křížkům mimo vesnici, za zachování polní úrody. Šturmovalo se, tj. trhaně zvonilo, v případě požáru. Někdy se prý i zvonilo proti letním bouřkám a rozháněla se mračna s kroupami. Zvonit se muselo vždy v pravidelný čas. Dle ranního zvonění se vstávalo, v poledne se obědvalo a porovnávaly se hodiny. Klekání bylo pokynem pro děti, aby šly domů, protože bude chodit klekánice.

Zdejší zvon je mnohem mladší než zvonička, je z roku 1949. Kronika uvádí, že to bylo tak: v období 2. světové války, roce 1942 bylo nařízeno nahlásit zvony, které byly potom zrekvírovány. Češovští žádný zvon nenahlásili, ale někdo z Liběšic (dle tvrzení V.Studenýho) věc udal a zvony byly odebrány. Zvony byly odvezeny z obce 13. dubna 1942. V roce 1949 pořídila obec nový zvon. Zvon byl zavěšen na zvoničce 23. září 1949. Zvonička byla opravena a obílena. Poprvé se na nový zvon zvonilo na pouť 25. září v poledne.

A něco málo o zdejší soše sv. Václava

Svatý Václav je taky patronem Češova. Taky se před jeho svátkem v obci držela pouť. V kronice se jeho zdejší soše dočteme toto: //Socha sv.Václava byla vystavěna r. 1833 z vděčnosti za ušetření od moru. Na místě tom stával dřevěný kříž, který byl přemístěn na cestu ke Kozojedům. Socha byla postavena za rychtáře Jiřího Rejfa nákladem obce . K soše se potom konala procesí o pouti sv. Václava. Jméno Václav bylo dáváno chlapcům, sv. Václav se stal patronem obce.//A na podstavci je napsáno: //Z vděčnosti za ušetření této obce v čas moru, za pana děkana Františka Hofmana, pana direktora Gornera, rychtáře Jiřího Rejfa, konšela Jana Veselýho, s nákladem počestné obce češovské.// Některá písmena v nápisu na podstavci jsou schválně vytesána jako velká - přestože jsou uprostřed slov. Kameník tak pomocí římských číslic do nápisu zašifroval letopočet. Podobný chronogram najdete třeba v nedalekých Kozojedech v kostele.

Putování 2013

I letošní putování se povedlo:-) Fotografie z putování 2013 najdete zde

Těšíme se na vás příští rok!